Brunneby herrgård

Brunneby herrgård
Mycket vackert vid kanalen ett litet stycke öster om Borensberg ligger Brunneby herrgård. Denna gård har anor från 1200-talet, och i ägarlängden återfinns Folkungaätten, Vasaätten, med flera, med flera. Vid mitten av 1700-talet köpte friherren Gustav Adolf Makaléer gården. Han byggde den nuvarande huvudbyggnaden, som byggdes om på 1850-talet.
Alldeles invid herrgårdsbyggnaden ligger Brunneby gamla sockenkyrka med sin mycket karateristiska tornspira. Denna kyrka härstammar från 1200-talet. Sedan församlingen 1828 byggt ny kyrka användes den gamla kyrkan under ett antal decennier som spannmålsmagasin. Kungliga Vitterhetsakademien köpte dock loss 1200-talskyrkan 1964 och har sedan dess restaurerat den, varefter kyrkan nu åter används som kyrka.

 

Brunneby herrgård


© Bilden tagen sommaren 2000 av Olle Sewerin


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Götakanalsidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19