Akvedukter under Göta kanal, östgötadelen

Bild

Namn

Byggår

Ljungsbro

1970

Kungs Norrby

1993

Stämportar

Bild

Namn

Byggår

Skarpåsen

Broar över Göta kanal, östgötadelen

Bild

Namn

Typ

Byggår

Klevbrinken

Klaffbro

1963

Vänneberga

Rullbro

1958

Loddby

Rullbro

1972

Snövelstorp

Svängbro

1941

Brådtom

Rullbro

1879

Björnavad

Rullbro

1954

Norsholm

Fast bro

1988

Norsholm

Klaffbro

1954

Norsholm

Svängbro

1985

Norsholm

Klaffbro

1990

Klaffbron öppnas

Berg

Klaffbro

1998

Den avdragna rullbron

Brunnby

Rullbro

1906

Malfors

Rullbro

1948

Ljungs östra

Rullbro

1826

Ljungs västra

Rullbro

1986

Sjöbacka

Rullbro

1954

Ruda

Rullbro

1825

Sörby

Rullbro

1970

Kungs Norrby

Rullbro

1964

Den avdragna rullbron

Näs

Rullbro

1957

Borensberg

Klaffbro

1938

Borenshult

Rullbro

2000

Motala verkstad
Treöresbron

Svängbro

1930-talet

Motala

Klaffbro

1983

Motala
Electroluxbron

Svängbro

1914

Motala

Svängbro

1974

Motala

Klaffbro

1974

Motala

Klaffbro

1939


 


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Götakanalsidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19