Borensbergs sluss

Borensbergs sluss byggdes år 1820 och fick namnet Nicolaus August efter Oscar I:s fjärde son. Slussen är reglerande för sjön Boren och har normalt en lyfthöjd på cirka 0,2 meter.
Uno Fagerström var en av många legendariska slussvakter. Han tjänstgjorde i Borensberg cirka 20 år och berättade under 1970-talet följande för sin yngre släkting Erik Fagerström:
Slussen i Borensberg reglerar även flödet av vatten i kanalen ner till Roxen. Slussarna där drar dagtid för mycket vatten ur kanalen för att man ska kunna fylla på samtidigt. Därför lämnas vissa luckor i Borensberg öppna nattetid för att tillåta ett kontinuerligt men lugnt flöde hela dygnet.

Slussen är den enda på östgötadelen av kanalen som fortfarande är handmanövrerad.

Skutan på väg ur slussen i Borgenshult.

Skuta på väg ur slussen i Borenshult.
© Bilden tagen 2003 av Olle Sewerin

Slussning i Borensberg

Tom sluss och öppen bro

I väntan på att slussen skall öppnas

Slussning i Borensberg

Tom sluss och öppen bro

I väntan på att slussen skall öppnas

© Bilderna tagna 2004 av Bosse Arnholm

Nedre portarna på väg öppnas

Slussluckorna öppnas manuellt

Liten pojk sliter med en tung slussport

Nedre portarna på väg öppnas

Slussluckorna öppnas manuellt

Liten pojk sliter med en tung slussport

© Bilderna tagna 2004 av Bosse Arnholm


Källa: Erik Fagerström, kanalentusiast i Kungsör, 2004.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Götakanalsidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19