Gammelstilla kanal

Kanal från Nedre Dammen till Ottnaren och vidare, först till Ältebosjön och senare till Torsåkers kyrka via Hoån.

Kort historia:
Kanalen grävdes omkring 1860 på bekostnad av patron Gussander på Gammelstilla bruk för att förenkla transporterna.
Från Nedre Dammen till Ottnaren är kanalen cirka 3,2 kilometer lång. Slussen i Gammelstilla är cirka 65 meter lång och fyra meter bred. Djupet cirka 2 meter. Lyfthöjden är cirka 1 meter.
Leden i Hoån liknar i mycket den vid Gammelstilla. På ett ställe, vid Stockes buske, är vattnet ofta mycket strömt och där anlades från början en sluss. Denna togs dock ganska snart ur bruk och i stället spelades pråmarna upp. På liknande sätt spelades pråmarna upp den sista biten till Särstasjön strax innan framkomsten till Torsåker.
Även i den äldre leden till Ältebosjön tvingades man spela upp pråmarna vid lågvatten.
År 1877 levererades den legendariska ångbåten Nils Uhr till Gammelstilla där den var i bruk till åtminstone 1925. Den byggdes vid Motala Verkstad och med sina fyra knops fart drog den tre fullastade pråmar om vardera tio ton. En resa från Gammelstilla till Torsåker tog en hel dag i anspråk.
Att norra stambanan togs i drift till Torsåker 1875 var säkerligen en av anledningarna till att ångbåten Nils Uhr beställdes och sattes i trafik just till Torsåker.


© Bilderna tagna 2012 av Bosse Arnholm

Här låg lastageplatsen

Här låg lastageplatsen

Kanalen mynnar ut i den kanaliserade Gammelstillaån

Den kanaliserade Gisslarboån är inte farbar idag

© Bilderna tagna 2012 av Bosse Arnholm

Den naturliga Gammelstillaån från Nedre dammen

Den naturliga Gammelstillaån från Nedre dammen

Inloppet till damm och kanal från Nedre dammen

Dammen med bruket i bakgrunden

Hoån och Ältebosjön/Ottnaren

© Bilderna tagna 2012 av Bosse Arnholm

Hoån vid Gustavsberg

Hoån vid Gustavsberg

Ottnaren sedd från bron över vattnet mellan Ottnaren och Ältebosjön

Läs om Gavelhyttans sluss här.


Källa: Artikel av Yngve Rollof i Tidskrift i Sjöväsendet 1964.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19