Vardar

Vardar är den längsta och mest betydelsefulla floden i Makedonien med stor betydelse även i Grekland. Floden har sin källa vid Vrutok nära Gostivar i Makedonien och mynnar ut i Egeiska Havet nära Tessaloniki i Grekland. Den är 388 kilometer lång. Dess grekiska namn är Axios.
Vardar är navigerbar från havet och ungefär hallvvägs upp till gränsen mot Makedonien.

Bifloden Lepenac
En 75 kilometer lång biflod till Vardar. Lepenac har sin källa i Kosovo och mynnar ut i Vardar vid staden Skopje. Floden är inte navigerbar på någon sträcka, men skulle kunna ge en hel del vattenkraft som ännu inte utnyttjas.
Inne i Kosovo flyter Lepenac flera kilometer parallellt med sin största biflod Nerodimka.

Nerodimka
Lepenacs största biflod Nerodimka är 41 kilometer lång och har två källflöden. Den ena vid Nerodimkaberget och den andra vid Crnoljevaberget. Kung Milutins kanal mynnar i sin ena ände i Nerodimka. Läs mer om den kanalen på länken här nedan.

Tryck här för att komma floden Morava. Där finns också fler uppgifter om den den historiska kanalen mellan Vardar och Morava.Källor: Ett flertal olika internetsidor
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till sidan om Europas kanaler och floder.
Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-12-14