Union Canal

Längd

Fartygslängd

Bredd

Djup

Antal
slussar

Byggår
(Större ombyggnad)

50,7 km

21,3 m

3,8 m

1,0 m

2

1817 - 1822
2002


Elva slussar vid Falkirk skapade en förbindelse med Forth & Clyde-kanalen.
Union kanalen har sedan 2002 tre slussar plus Falkirk Wheel, som övervinner höjdskillnaden ner till Forth & Clyde-kanalen.
Falkirk Wheel är en helt ny konstruktion av lyftverk och det enda i sitt slag i världen.
Union Canal byggdes ursprungligen för att underlätta transporten av kol in till Edinburg.

Falkirk wheel sett från Forth&Clydekanalen.

Falkirk Wheel

Falkirk Wheel

Falkirk Wheel

Falkirk wheel sett från Forth&Clydekanalen.

Falkirk Wheel

Falkirk Wheel

Falkirk Wheel

© Bilderna tagna 2004 av Anders Arnholm

Akvedukten

Akvedukten

Tunnel mellan akvedukten och kanalen

Tunnelmynningen mot Falkirk Wheel

Akvedukten

Akvedukten

Tunnel mellan akvedukten och kanalen

Tunnelmynningen mot Falkirk Wheel

© Bilderna tagna 2004 av Anders Arnholm

Akvedukten sedd från hamnbassängen mot tunneln

Akvedukten sedd från hamnbassängen mot tunneln

Båtar vi väntan utanför tunneln.

Delar av Falkirk Wheel och informationscentret.

Akvedukten sedd från hamnbassängen mot tunneln

Akvedukten sedd från hamnbassängen mot tunneln

Båtar vi väntan utanför tunneln.

Delar av Falkirk Wheel och informationscentret.

© Bilderna tagna 2004 av Anders Arnholm

Unionkanalen anluter till Falkirk Wheel via en akvedukt.

Unionkanalen anluter till Falkirk Wheel via en akvedukt.

Unionkanalen anluter till Falkirk Wheel via en akvedukt.

Unionkanalen anluter till Falkirk Wheel via en akvedukt.

Unionkanalen anluter till Falkirk Wheel via en akvedukt.

Unionkanalen anluter till Falkirk Wheel via en akvedukt.

Unionkanalen anluter till Falkirk Wheel via en akvedukt.

Unionkanalen anluter till Falkirk Wheel via en akvedukt.

© Bilderna tagna 2004 av Anders Arnholm

Källor: Broschyrer från kanalbolaget.


Sänd gärna kommentarer och tips till: Bosse Arnholm

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 


Denna sida ändrades senast