Foss Dyke eller Fosse Dyke

Längd

Fartygslängd

Bredd

Djup

Antal
slussar

Byggår
(Större ombyggnad)

18 km

22,7 m

4,6 m

m

1

120
1121
1840


Kort historia:
Denna Englands äldsta kanal byggdes redan 120 e.Kr. av romarna och den är fortfarande i bruk. Den förbinder floderna Trent vid staden Torksey och Witham vid staden Lincoln.
Under flera århundraden var den en viktig transportled för bomullsindustrin i England, men numera används den främst av turister.
Enligt uppgift gav kung Henry I order om att kanalen skulle fördjupas år 1121, under 1820-talet genomfördes en omfattande renovering och under 1840-talet förbättrades den ytterligare.
Dessutom, under 1800-talet började allmänheten använda kanalen för nöjes och rekreations skull.
Under de första åren av 2000-talet har kanalen rensats och stränderna förstärkts för att trafik på den skulle kunna fortsätta.

Hamnbassängen uppströms slussen.

Hamnbassängen uppströms slussen.

Hamnbassängen uppströms slussen.

Hamnbassängen uppströms slussen.

© Bilderna tagna 2009 av Bosse Arnholm

De övre slussportarna mot hamnbassängen.

Slusskammaren med gångbron.

Gångbron och slussvkatarhuset.

De övre slussportarna mot hamnbassängen.

Slusskammaren med gångbron.

Gångbron och slussvaktarhuset.

© Bilderna tagna 2009 av Bosse Arnholm


Del av slusskammaren åt väster och ett stort kraftverk

Kanalen västerut från slussen. Floden Trent syns i bakgrunden.

"Kanalbyggare" vid slussvaktarhuset

Del av slusskammaren åt väster och ett stort kraftverk.

Kanalen västerut från slussen. Floden Trent syns i bakgrunden.

© Bilderna tagna 2009 av Bosse Arnholm

Vy västerut från Drinsey Nook

Vy österut från Drinsey Nook

Vy österut vid Saxilby

Vy västerut vid Saxilby

Tunnelmynningen i Greywell

Vy österut från Drinsey Nook

Vy österut vid Saxilby

Vy västerut vid Saxilby

© Bilderna tagna 2009 av Bosse Arnholm

Källor: Brian Roberts, Britain's Waterways, 1999. Peter L. Smith, Discovering Canals in Britain, 1997. L.A. Edwards, Map of the Inland Waterways of England and Wales, 1991. E. & R Bailey, The waterways of Britain and Europe, 1990. Charles Hadfield, British Canals, 1979.


Sänd gärna kommentarer och fler länktips till: Bosse Arnholm

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-12