Stecknitz kanal

Kort historia:
Kanalen byggdes under ett antal år och togs i bruk 1398 som en mycket viktig handelsled mellan floderna Elbe och Trave. Denna kanal var i fullt bruk ända fram till år 1896 då den ersattes av den då nya Elbe-Lübeckkanalen.
Kanalen var 94 kilometer lång och hade 17 slussar. Den nya kanalen använder till stor del Stecknitzkanalens gamla sträckning.

En av Stecknitzkanalens mest kända delar är Palmslussen i Lauenburg. Denna sluss byggdes i trä år 1393 och är Europas äldsta kammarsluss. Uppenbarligen var denna sluss mycket gediget byggd då den var i oförändrat bruk ända fram till 1724 då den byggdes om i sten.
Slussen var i fullt bruk tills Elbe-Lübeckkanalen öppnades för trafik.
Ytterligare en av kanalens slussar finns ännu kvar. Det är Dückerslussen vid Witzeeze. Läs mer om Dückerslussen längre ner på sidan.
Under 1960-talet dikades stora delar av Stecknitz mynningsoråde i Östersjön ut och i samband med det, 1962, restaurerades Palmslussen. Den utgör nu ett intressant historiskt mål för turister.
Men denna sluss har inte alltid hetat Palmslussen. När kanalen byggdes fick slussen namn efter den plats där den byggdes, Namnet var Slussen vid Bockhorst. Sitt nya namn fick den sedan hertigen Franz II, 1585 - 1619, utsåg sin kammartjänare Palm till slussmästare här. Denne Palm måste varit en märklig man på något sätt eftersom slussen allt sedan dess fått heta just Palmslussen.

Se även sidan om Elbe Lübecks kanal.

Palmslussen

Palmslussen

Palmslussen

Palmslussen

Palmslussen

© Bilderna tagna 2011 av Bosse Arnholm


Palmslussen och olika detaljer av den.

Palmslussen

Palmslussen

Palmslussen

Palmslussen

Dückerslussen
Denna sluss togs i bruk 1398 och fick då namnet Kronslussen. Sitt nuvarande namn fick den i början av 1600-talet då slussvaktaren där hette Hans Dücker. Denne slussvaktare måste alltså varit en myckeyt speciell person och han efterträddes på posten av sin svärson Hans Burmester.
1789 byggdes den ursprungliga träslussen om i sten och den tjänstgjorde sedan fram till 1896 då den nya Elbe-Lübeckkanalen öppnades på denna sträcka. Slussen fick sedan förfalla från till 1996 då den renoverades som ett kulturhistoriskt minnesmärke.
Kvar finns även det ståtliga slussvaktarhus som uppfördes 1720 och där sjöfararna kunde köpa öl och brännvin ända tills slussen togs ur bruk.
Detta slassuvaktarhus stor fortfarande kvar och 1996 renoverades det och fungerar sedan dess som Gasthaus.
Från 1945 till 1990 gick gränsen mellan de två tyska staterna mitt i Stecknitzkanalen och alltså även mitt i denna sluss.

Dückerslussen

Dückerslussen

© Bilderna till vänster och nedan tagna 2012 av Bosse Arnholm.
Bilden till höger föreställer slussvaktarhuset och är från år 1900.

Dückerslussen

Dückerslussen

Dückerslussen

Dückerslussen

DückerslussenKällor: Egna besök på plats 2011 och 2012, samt flera olika hemsidor på internet.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast