Elbe Lübeck Kanal
Elbe Trave Kanal

Kort historia:
Denna kanal förbinder Elbe vid Lauenburg med Östersjön i Lübeck. Den byggdes under åren 1895 till 1900 och ersatte då den medeltida Stecknitz Kanal. Kanalen byggdes 64 kilometer lång.
Den följde i långa stycken den gamla Stecknitzkanalens lopp.
Arbetena påbörjades 1896 och den 16 jni år 1900 kunde den högtidligen öppnas för trafik. Slussarna kunde då samtidigt rymma två fartyg som var åtta meter breda och 80 meter långa, alltså fartyg på 1000 ton, vilket var mycket på den tiden.
1936 rätades kanalen ut på ett par ställen och blev då två kilometer kortare och antalet slussar minskades till sju. Den döptes då även om till Elbe Trave Kanal.
Direkt efter öppnandet lockade kanalen stora mängder trafik, men idag har dess betydelse minskat även om så mycket som 1,5 miljoner ton gods transporterades där 1995. Under senare år har ett ökande antal fritidsbåtar använt kanalen. Även turismen på land i kanalområdet har ökat kraftigt.
Båtar med ett djupgående upp till 2 meter kan nyttja Elbe-Lübeckkanalen som har sju slussar. Slussen ut mot Elbe är 115 meter lång och 2,5 meter bred. Alla de övriga slussarna är 80,5 meter breda och 17 meter breda. Den seglingsfria höjden i kanalen är 4,4 meter, vilket under de kommande åren kommer att höjas till "standardhöjden" i Tyskland, 5,25 meter.

Se även sidan om Stecknitzkanalen.

Elbe Lübeck Kanal

Elbe Lübeck Kanal

Elbe Lübeck Kanal

Elbe Lübeck Kanal

© Bilderna tagna av Mats Troberg

Elbe Lübeck Kanal

Elbe Lübeck Kanal

Elbe Lübeck Kanal

© Bilderna tagna 2011 av Ingrid och Bosse Arnholm

Slussar mellan Lübeck och Mölln.

Elbe Lübeck Kanal

Elbe Lübeck Kanal

© Bilderna tagna 2011 av Ingrid och Bosse Arnholm


Kanalsträcka och en av småbåtshamnarna i Mölln.

Elbe Lübeck Kanal

Elbe Lübeck Kanal

Elbe Lübeck Kanal

© Bilderna tagna 2011 av Ingrid och Bosse Arnholm

Witzeezeslussen

Elbe Lübeck Kanal

Elbe Lübeck Kanal

Elbe Lübeck Kanal

Elbe Lübeck Kanal

Kanalen är populär bland roddare.

Lummig kanalsträcka

En av färjorna över kanalen

En av färjorna över kanalen

© Bilderna tagna 2011 av Ingrid och Bosse Arnholm

Elbe Lübeck Kanal

Elbe Lübeck Kanal

Elbe Lübeck Kanal

© Bilderna tagna 2011 av Ingrid och Bosse Arnholm

Witzeezeslussen


Källor: Många olika guideböcker, egna iakttagelser på plats 2011 och flera olika sidor på internet.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-12