Börgerwald-Splittingkanalen

Från Küstenkanalen till Papenburg går denna kanal som är cirka 9 kilometer lång. I Papenburg ansluter den till det omfattande kanalnätet i den staden. Kanalen är 8 meter bred vid vattenytan och har ett djup på cirka 1,5 meter. Där finns flera slussar och ett antal broar, men det är ovisst om kanalen är farbar.
Sannolikt byggdes denna kanal samtidigt som Börgerwaldkanalen, se nedan, och då med samma mått. De två kanalerna skiljdes i så fall åt när Küstenkanalen byggdes under åren 1922 till 1935.
Liksom Börgerkanalen tillhör Splittingkanalen Surwolds kommun sedan 2001. Jag känner inte till om kommunen har för avsikt att rusta upp kanalen och göra den farbar.
Där kanalen ansluter till Küstenkanalen har Yachtclub Surwold en fin hamn där de gärna tar emot gästande båtar.

Läs mer om Küstenkanalen här.

Sidokanalen Splitting-Kanal

Kanalen sedd från bron  nära Küstenkanalen

Kanalen sedd från bron  nära Küstenkanalen

Yachthafen Surwold med Splittingkanalen i förgrunden

Yachthafen Surwold med Splittingkanalen i bakgrunden

Infarten från Küstenkanalen till Börgerwald-Splittingkanalen vid Surwold

Kanalen sedd från bron nära Küstenkanalen

Kanalen sedd från bron nära Küstenkanalen

Yachthafen Surwold med Splittingkanalen i förgrunden

Yachthafen Surwold med Splittingkanalen i bakgrunden

© Bilderna tagna 1998 och 2011 av Bosse Arnholm

Börgerwaldkanalen

Denna gamla fehnkanal togs 2001 över av kommunen Surwold och har under ett par år byggts ut och förbättrats.
Kanalen är cirka 3,5 kilometer lång och mynnar i Küstenkanalen, den är dock inte farbar med båtar. Djupet är mestadels runt en halv meter och som mest 1 meter. På långa sträckor är kanalen 8 meter bred, på andra sträckor avsevärt smalare.
Det finns gamla slussar i kanalen och ingen av dem är användbar.
Börgerwaldkanalen står alltså i direkt förbindelse med Küstenkanalen och tillförs alltså färskvatten. På det viset har denna kanal blivit fiskrik och nyttjas flitigt av sportfiskare.

Sidokanalen Splitting-Kanal
Bilden tagen nära mynningen i
Küstenkanalen och söderut.
Börgermoorslussen i förgrunden.

© Bilden tagen 2011 av Bosse Arnholm


Källor: Egna iakktagelser på plats 1998 och 2011, samt uppgifter från olika sidor på internet..
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 18-01-30