Elisabethfehnkanalen

Staden Oldenburg byggde denna kanalmellan floderna Untere Hunte och Sagter Ems under åren 1855 till 1993 för att avvattna träsk- och myrmarkerna väster om staden. Man fick på köpet en fartygsförbindelse till Emsmynningen.
Denna förbindelse blev mycket populär. Här fraktades främst torv, gödningsmedel och byggmaterial. Under 1900-talets första decennier även sand och grus.
Den östra delen av Elisabethfehnkanalen användes då Küstenkanalen byggdes under åren 1922 till 1938. Det var den östliga delen från Oldenburg.
Efter andra världskriget försvann all kommersiell trafik från kanalen som sedan dess blivit mycket populär bland fritidsskeppare som gärna återkommer år från år.

Fakta: Kanalen är 15 kilometer lång, den kan nyttjas av båtar med en maximal längd av 20 meter, maximal bredd 4,5 meter och med ett största djupgående på 0,9 meter. Ursprungligen var det största djupgåendet 1,5 meter, men igenslammning har alltså minskat det möjliga djupgåendet kraftigt. Det finns fyra manuellt öppnade slussar Reekenfeld, Brandreeken, Elisabethfehn och Osterhausen, och sju öppningsbara broar.

Läs mer om Splittingkanalen och Börgerwaldkanalen här.
Läs mer om Küstenkanalen här.


Källor: Flera farledsböcker och internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-12