Elbe - Labe

Vltava - Moldau

Vltava, Moldau på tyska och svenska, flyter från Tjeckiens gränsalper mot Österrike i söder genom det gamla historiska riket Böhmen. Först i sydöstlig riktning, sedan i nästan helt nord riktning för att vid staden Melnik löpa ut i floden Labe som vid gränsen mellan Tjeckien och Tyskland får namnet Elbe.
Nära utloppet i Labe passerar Vltava tjeckiens huvudstad Prag.
Denna flod har lång tradition som transportled och det finns arkeologiska belägg för förbindelser mellan Skandinavien och Böhmen redan på stenåldern och senare även under bronsåldern. Många skandinaver passerade här på sin väg mot Rom där de sedan tjänstgjorde som personliga livvaktar åt de romerska kejsarna.
Icke att förglömma de härjningar den svenska hären utsatte bland annat Prag för under 30-åriga kriget på 1600-talet.
Böhmens första kungliga ätt hade skandinaviskt blod i sina ådror.

Förklaring till kartan:
A = Kielkanalen, B = Elbe-Lübeckkanalen, C = Elbe-Seitenkanalen, D = Havel-Oder Wasserstrasse, E = Spree-Oder-kanal, F = Mittellandkanalen, G = Elbe-Havel-Kanal och H = Elbe-Weser Wasserstrasse.

Från utloppet i Elbe till källan Cerna hora i Sumava
Under den första kilometern av Vltava leds sjöfarten på en egen kanal, Vranansko-Horinskykanalen. Där passeras bland annat Horinslussen strax före utloppet i själva floden Vltava.
Man kan anta att Vltava är farbar ytterligare någon kilometer uppströms Budejoviceslussen. Någon kilometer uppströms denna sluss finns en kraftverksdamm utan sluss, så längre än så kommer man inte.
Jag har tyvärr inte kunnat hitta någon farledsbeskrivning för Vltava.

0,00 - Utloppet i Elbe i staden Melnik
0,90 - Horinslussen
18,00 - Mirejoviceslussen
27,00 - Dolankyslussen
36,08 - Roztokyslussen
43,50 - Podbaraslussen
50,69 - Stvaniceslussen
53,80 - Smichovslussen
62,21 - Modranyslussen
71,37 - Vraneslussen
84,35 - Stechoviceslussen
91,60 - Slapyslussen
134,73 - Kamykslussen
144,65 - Orlik har ett sluttande plan
200,40 - Korenskoslussen
210,39 - Hnevkoviceslussen
239.96 - Budejoviceslussen
430,00 - Källan vid Cerna hora, Sumava

Vy nedströms från Ssmichovslussens norra infartskanal

Karlsbron sedd från norra stranden

Vy uppströms Elbe från Karlsbron

Vy från norra mot södra stranden mellan Karlsbron och Smichovslussen

© Bilderna tagna 2006 av Robert och Bosse Arnholm

© Bilderna tagna 2006 av Bosse Arnholm

Hus byggda ute i Elbe nära Karlsbron

Karlsbron sedd från norr

Fördämning mellan Karlsbron och Smichovslussen

Karlsbron sedd från norra stranden

© Bilderna tagna 2006 av Bosse Arnholm

Vy nedströms från Jiraskuvbron

Södra infarten till Smichovslussen

Södra infarten till Smichovslussen

Norra utfarten från Smichovslussen
© Bilderna tagna 2006 av Bosse Arnholm

Södra utfarten från Smichovslussen

Slussvaktarkuren

Norra utfarten från Smichovslussen
© Bilderna tagna 2006 av Bosse Arnholm

Strax uppströms Stvaniceslussen, vy nedströms

Stvaniceslussen från uppströms

Den fria Vltava med slussvaktarhuset på andra sidan

© Bilderna tagna 2006 av Bosse Arnholm

Vid sidan av Stvaniceslussen finns en forsränningsbana

Stvaniceslussens slusskammare

Stvaniceslussens slusskammare

Stvaniceslussens slusskammare från norr

© Bilderna tagna 2006 av Bosse Arnholm

Tillbaka till huvudsidan om Elbe.


Källor: Ett flertal böcker om Europas kanaler, Nationalencyclopedien, Wikipedia, ett flertal farledsbeskrivningar och egna besök på plats.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter eller bilder till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast