Schweiz

I Schweiz finns ett antal sjöar som förbinds av floder och flera kanaler.
I Schweiz har också en av Europas största floder sin källa, Rhen, som är farbar för kommersiell sjöfart. Rhen bildar tillsammans med Bodensjön, Schweiz gräns mot Tyskland, Österrike och Lichtenstein.

Här finns Linthkanalen, Nidau-Burenkanalen, Aarekanalen, Zihlkanalen, Hageneckkanalen och Broyekanalen.

Nidau-Buren kanalen är 12 kilometer lång och förbinder Bielersjön med staden Buren vid floden Aare. Runt mitten av 1800-talet byggdes en damm för att reglera vattenströmningen ut från Bielersee-sjön. Denna damm var inte tillräckligt bra byggd så 1887 byggdes ytterlligare en damm, vilken även den var för svag.
Det dröjde tills man 1936 startade bygget av en damm för att reglera vattennivån i Bielersjön. Dammen blev klar 1939. Den försågs med en sluss som är 25 meter lång och 12 meter bred. Här kan sightseeingbåtar passera. Bredvid slussen byggdes 1995 ett vattenkraftverk.

Innan dessa kanaler byggdes drabbades stora områden av svåra årliga översvämningar, främst i samband med snösmältningen. Dessa översvämningar hotade flera städer och omöjliggjorde odling på stora arealer.

Escher- och Linth-kanalerna

Floderna Escher och Linth drabbades förr av ständiga översvämningar. För att komma till rätta med detta grävdes kanaler dels som ersättning för floden Escher fram till Wallensee och dessutom Linthkanalen som ersättning för floden från Wallensee till Zurichsjön.
Escherkanalen är 6 kilometer lång och Linthkanalen är 16.5 kilometer lång.
Grävandet av Escherkanalen mellan Mollis och Wallensee startade 1807 och kanalen var färdig 1811.
Från början hade man inte tänkt gräve an kanal från Wallensee till Zurichsee, men det visade sig snart att det var nödvändigt.
Arbetena med att gräva denna kanal startade först 1937, men arbetena stoppades under andra världskriget och kanalen blev inte helt färdig förrän 1964.
Tack vare dessa kanaler vanns 2 000 hektar odlingsbar mark.
Jag känner inte till om dessa två kanaler är användbara för båttrafik.

Läs om floden Rhen här.Källor: Flera olika sidor på internet, främst http://www.linth.ch/regional/geschichte/linth.htm
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till sidan om Europas kanaler.
Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 16-12-01