Ibar

En 276 kilometer lång biflod till Västra Morava. Den har sin källa i Montenegro, flyter genom Kosovo och mynnar ut i Västra Morava i Serbien.
Ibar är inte navigerbar på någon sträcka.

Bifloden Sitnica
Denna flod har sin källa i Sazlijadammen norr om staden Urosevac och mynnar i Ibar vid Kosovska Mitrovica efter 90 kilometers lopp.
Sitnicaär den längsta floden med hela sitt flöde inom Kosovos gränser.
Den är mest känd för den kanal vilken byggdes på 1300-talet som förbindelse mellan Sitnica och floden Nerodimka.

Tryck här för att läsa mer om floden Morava och den historiska kanalen till Vardar.Källor: Ett flertal olika internetsidor
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till sidan om Europas kanaler och floder.
Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-12-14