Greklands kanaler

Namn

Längd

Fartygslängd

Bredd

Djup

Antal
slussar

Byggår
(Större ombyggnad)

Korintkanalen

6 km

m

m

m

0

Påbörjad 67
Färdig 1893

Poteidas kanal eller Kassandrakanalen

1 100 -
1 250 m

40 m

Normalt 4,5 m,
på sina ställen dock 2,5 m. Tidvattenskillnaden är 0,25 m.

0

Påbörjad 315 f.Kr. Utbyggd 1930.

Xerxes kanal

2 km

-

20 m vid botten
25 - 35 m vid ytan

m

0

Påbörjad 480 f.Kr.

Sänd gärna kommentarer och tips till: Bosse Arnholm

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 


Denna sida ändrades senast 13-09-21