Bulgarien

Bulgariens norra gräns mot Rumänien utgörs till allra största delen av floden Donau som ju är kanaliserad och en viktig pulsåder för transporter.

Läs mer om Donau här.


Källor: Flera olika sidor på internet.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till sidan om Europas kanaler.
Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-12-14