Canal du Centre

Den historiska kanalen

Redan under 1700-talet ansåg man det nödvändigt att förbinda Scheldes vattenområde med Maas/Meuse vattenområde i södra Belgien. Då fanns inte resurser och kunskap för ett så omfattande projekt.
Det var först 1839 som bygget startade och de första sex kilometrarna från den då öppnade kanalen Charlesroi till staden Louvière byggdes. Då stötte man på stora problem under byggandet. Det största problemet var att betvinga en höjdskillnad på 92 meter. För att lösa detta kallade man på den brittiske ingenjören Clark Standfield Clark som tio år tidigare konstruerat och byggt lyftverket i Anderton i England. Läs mer om världens första lyftverk här.
Men det tog tid. Bygget av det första lyftverket, Houdeng-Gægnis, startade först 1885 och efter tre års byggtid invigdes det av kung Leopold II 1888. Sedan dröjde det ända till 1919 innan alla tre lyftverken var färdiga och trafiken på kanalen kunde löpa fritt.
Kanalen blev genast en succé då 300 tons pråmar snabbt kunde förse de många belgiska kolgruvornas kunder med det begärliga kolet. Trafiken här var mycket livlig ända in på 1960-talet då de flesta lokala kolgruvorna lades ner och trafiken minskade avsevärt.
Den historiska kanalen var dock i bruk och den enda förbindelsen ända fram till januari 2002, då ett tekniskt fel i det först byggda lyftverket stoppade all trafik. Först sommaren 2011 kunde det skadade lyftverket åter tas i bruk. Den långa fördröjningen berodde främst på svårigheten att hitta hantverkare som klarade av den gamla nitningstekniken.
Turligt nog hade då arbetena med den nya Canal du Centre kommit mycket långt när katastrofen inträffade och i september samma år kunde det nya lyftverket Strépy-Thieu invigas. Det första fartyg som passerade var fartyget som passerade var pråmen Freedom, en fullastad 1350-tonnare med enbart kvinlig besättning.
Hela den historiska kanalen utsågs 2002 till världsarv av UNESCO.

Den gamla kanalen har en sluss, Thieu, byggd 1990 då den ersatte två gamla slussar. Den är 41 meter lång, 5,2 meter bred och nivåskillnaden är 6 meter.
Här finns också fyra lyftverk. Nummer 4 vid Thieu med en lyfthöjd på 16,9 meter, nummer 3 vid Strépy-Bracquegnies med en lyfthöjd på 15,4 meter, nummer 2 vid Houdeng-Aimeries med en lyfthöjd på 15,4 meter och nummer 1 vid Houdeng-Gægnies med en lyfthöjd på 15,4 meter. Samtliga lyftverk har två tråg med måtten 40,8 meters längd och 5,2 meters bredd.

Den nya kanalen

Den gamla kanalen klarade pråmar upp till 300 ton vilket inte var tillräckligt från mitten av 1900-talet. I Europa kom man överens om att kanaler och farbara floder skulle klara standardpråmar på 1 350 ton, vilket medförde en omfattande om- och utbyggnad av kanaler och slussar.
För Canal du Centre beslutade man att bygga ut slussarna i Obourg och Havré och skapa en ny kanal med världens största lyftverk parallellt med den gamla sträckan med två slussar och fyra lyftverk.

Nya kanalen har 2 slussar, Havré, 124m x 12,5m med en nivåskillnad på 10m, och Obourg, 96m x 12m med en nivåskillnad på 5m.
Dessutom 1 lyftverk, Strépy-Thieu med två tråg, vart och ett 112 meter långt och 12 meter brett. Djupet i dem varierar med vattenståndet i kanalen mellan 3,35 meter och 4,15 meter. Lyfthöjden är 73,5 meter.

 

Här finns bilder från nya kanalen.
Här finns bilder från historiska kanalen.


Källor: Ett flertal farledsbeskrivningar och egen seglats på plats.

Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter eller bilder till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-12