Tyra kanal

I början av 1900-talet bodde brukspatron Axel R. Jansson på Upperuds Herrgård. Han tyckte det tog för lång tid att ta sig med båt från Upperud till Björkön. Dit åkte han ofta både för att jaga och för att njuta av den vackra naturen. Då han inte hade så mycket arbete för medarbetarna på bruket lät han dem gräva och spränga en kanal genom Sundsholmen vilket kortade hans resväg. Marken tillhörde på denna tid brukspatron Jansson.
Detta är en teori om varför kanalen byggdes. En annan teori är att denna kanal byggdes för att minska strömmen i det smala sundet mellan Sundsholmen och Östebohalvön. Detta var en av Dalslands kanals smalaste passager och här var strömmen ofta mycket kraftig varför det var besvärligt, särskilt för icke maskindrivna fartyg att ta sig upp till Upperud.

Ritningarna för kanalen är daterade 1914 och den kostnadsberäknades då till 348 kronor. Själva bygget genomfördes 1915. Den verkliga kostnaden är okänd.
Kanalen blev 230 meter lång, drygt 2 meter bred och är cirka 0,9 meter djup vid normalvatten. Den fick till del vackert stenskodda kanter. Det var inspektoren Bror Alvring på Upperud som ledde arbetena.
I folkmun döptes kanalen till Tyra kanal efter brukspatrons kontorsdam och sekreterare Thyra Ohlson. Namnet Tyra kanal har sedan blivit vedertaget.
Fastigheten där kanalen går tillhör numera Rolf Lundberg. Han är sonson till en av brukspatron Janssons systrar. I mitten av 1990-talet rensade han undan en mängd sälg som hotade att stoppa framfarten på kanalen. Dessutom rensade han även hela kanalen med grävskopa då den slammat igen på sina ställen.
Nu har Rolf Lundberg planer på att bättra på kanalkanternas stensättning, vilken rasat på flera ställen.

Idag används kanalen flitigt av kanoter och andra mindre båtar.


Källor: Rolf Lundberg, ägare till kanalen, 2003, samt Sten Torstensson på Dalslands Museum och Ingmar Andersson 2002.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka.

 

Denna sida ändrades senast