Flygbilder från Dalslands kanal

Klicka på bilderna för att se dem i "naturlig" storlek.

Köpmannebro slussområde från söder

Slussen från söder

Hamnmagasinet ute vid sjön

Köpmannebro slussområde från söder

Slussen från söder

Hamnmagasinet ute vid sjön

Järnvägsbron från väster

Slussen från söder

Järnvägsbron från väster

Slussen från söder


© Bilderna tagna av Jerker Berg


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka.

 

Denna sida ändrades senast