Färjor i Dalsland

Vi hittade tre färjor i kanalsystemet under sommaren 2000.

Klicka på bilderna för att se dem i "naturlig" storlek.
Linfärjan mellan Henriksholm och fastlandet.

Liten till synes övergiven bilfärja vid Åklång.

Vägverkets färja över Stora Le, här vid västra läget.

© Bilderna tagna 2000 av Bosse Arnholm


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka.

 

Denna sida ändrades senast