Dalslands kanal

Båtdragarkanalen genom Baldersnäs

Genom halvön Baldersnäs i Laxsjön går en grävd kanal på halvöns smalaste ställe.
Kanalen är knappt 200 meter lång. Enligt skyltar vid respektive ända är djupet 0,4 meter. Bredden varierar mellan 1 och två meter.
Grävdes sannolikt någon gång under 1800-talet av den store trädgårdsanläggaren på Baldersnäs Carl Fredrik Waern. Användes av herrskapet på Baldersnäs när de ville ro från ena sidan av näset till den andra, men inte ville ro runt hela udden.
Den bro över kanalen som finns på västra sidan är sannolikt av samma datum som kanalen, men bron vid östra mynningen består av ett täckt cementrör och bör vara av senare datum.

Klicka på bilderna för att se dem i "naturlig" storlek.

Den fina gångbron
vid kanalens västra infart

Kanalen sedd från
västra gångbron

Kanalen sedd från
östra bron

Östra bron är en
förhållandevis modern skapelse

© Bilderna tagna 2000 av Bosse Arnholm


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka.

 

Denna sida ändrades senast