Förteckning över varor fortskaffade i
Filipstads Bergslags kanal år 1868

 

Fisk:

sill

k.-fot

15.144

torrfisk

ctr

764

Gödning

k.-fot

1.862

Jern

stång

ctr

154.383

tack-

ctr

173.853

Kalk

k.-fot

4.862

Malm

ctr

326.686

Linfrökakor

ctr

280

Salt

k.-fot

11-014

Skiffer

st.

28.000

Spannmål

k.-fot

143.490

Sten

kalk-

ctr

6.096

qvarnstenar

st

10

Stenkol

ctr

3.235

Tegel

mur

ctr

83.696

rör

st

21.125

Trävaror

bräder

tolfter

75

plankor

tolfter

3.693

läkter

tolfter

108

sleepers

st.

320

takspån

st.

44.000

ved

famnar

465

Div. varor

Kram och specerigods

colly

11.082

andra slag i tunnor

k.-fot

806


Förklaring till i tabellen förekommande mått- och viktenheter:
1 kubikfot = 0,026 m3
1 center (ctr) = 42,5 kg
1 tolft = 12 stycken
1 famn (ved) = 2,82 m3

 


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19