Bergslagskanalen

Hyttälven och
Kväggeshyttans kanal

En gång i tiden rätades Hyttälvens meandrande lopp, en rätning som det finns tydliga spår av i naturen än idag. Min far, vars barndomshem låg i Kväggeshyttan, berättade att hans farfar (min gammelfarfar) hade minnen av arbetet. Rätningen av Hyttälven skedde under vintertid. Då ån rinner genom en mosse var det lättare att hacka sig igenom tjäle än att gräva i dy.
Anledningen till projektet var att underlätta transporterna av malm till Kväggeshyttan, vilket man gjorde efter en omlastning till hästdragen järnväg som ombesörjde den sista biten till hyttan.

Patrik Josefsson

Hyttälven mot Kväggen

Här lossades pråmarna

Här lossades pråmarna

Hyttälven mot Kväggen

Här lossades pråmarna

Här lossades pråmarna

Fritidsbåt vid Malmtorget

Malmtorget från andra sidan ån

Fritidsbåt vid Malmtorget

Fritidsbåt vid Malmtorget
Här lossades pråmarna

Malmtorget från andra sidan ån

Fritidsbåt vid Malmtorget

© Bilderna tagna av Patrik Josefsson

 
Bilden längst till vänster tagen av Eva Wiklund på Storfors kommun och de andra två av Johan Järlefeldt

Johan Järlefäldt vid den blivande gästhamnen

Rensning på gång

Rensning på gång

Redan tidigare rensades alltså Hyttälven och det då blev genast en livlig trafik på älven med material till och från hyttan i Kväggeshyttan. Rensingen gjordes i älven nedströms till hyttan. När sedan hyttan lades ner upphörde trafiken.
Från hyttan ut till Kväggen förekom dock knappast någon trafik.
Den delen har nu ändrats.
Det är Kväggeshyttans Byalag med ordföranden Johan Järlestedt som ligger bakom detta.
- Egentligen var det min företrädare som ordförande som kom med idén för många år sedan, berättar Johan Järlestedt. Han framförde idén till Bergslagskanalens Ekonomiska Föreningen. De tyckte det var en bra idé, men ingenting hände.
När Johan Järnestedt blev ordförande kom han ihåg kanaldrömmen. Han lyckades få med Storfors kommun på planerna och tillsammans lyckades de få med EU på tåget. Ett Leaderprojekt skapades och med stort ekonomiskt stöd från EU kunde man komma igång.
- Hösten 2012 rensades ån mellan hyttan och sjön Kväggen, berättar Johan Järlestedt. Vi har byggt en ramp och nu återstår finplanering av marken runt kanalen. Här skall också bli bryggor, gräsplan och en grillplats.
Hyttälven har breddats cirka två meter och blivit mellan 3 och 6 meter bred. Djupet är en knapp meter. Man har däremot inte rätat ut älven som flyter i många skarpa svängar.
- Man måste styra med hjälp av en utombordare för att klara alla svängarna, berättar Johan Järlestedt.
Arbetet med att få denna kanal har tagit drygt 6 år och kostat 798 000 kronor. Byalaget har ställt upp med idéer, en massa eget arbete och cirka 5 000 kronor. Den 1 juli 2013 ägde den högtidliga invigning rum.

Bosse Arnholm

 


Källa: Patrik Josefsson, via e-post 2002. Johan Järlestedt, telefonsamtal 2013, Storfors kommuns hemsida, samt Skagerns Nyheter, artikel hösten 2012.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka.

 

Denna sida ändrades senast