Bergslagskanalen

Knappfors sluss

Kungseken har stått på denna plats sedan "evärderliga" tider. Här finns en skylt med denna text:
Utdrag ur: Beskrifning öfwer Wärmeland, utgiven av Erik Fernow 1773
"En Ek, wid Knapp-ed, torde blifwa ibland de märkeligaste ting i hela Wärmeland, Knapp-ed ligger där Sjön Alkwettern, genom Knappforsen, faller ut åt Sjöarna Låen och Möckern.
Så snart hertig Carl beslutat, att efter sig namngifwa Carlskoga, skar han sitt sjelf sitt wördade namn i denna Ek, och då han med sin herr Broder, Prins Johan, kommet öfwerens at afsätta K. Erik XIV, 1568, gjorde de med hwarandra et Fördrag, at de bägge skulle wara lika delaktiga i regeringen, hwilket äfwen skedde under denna Ek, och, til åtminnelse däraf, buro bägge deras tjenare, eller Hofherrar, i lång tid Ekelöf i sina hattar."

 

Kungseken vid slussen

Texten vid Kungseken

Vy söderut från slussen

Kungseken vid slussen

Texten vid Kungseken

Vy söderut från slussen


© Bilderna tagna 2002 av Bosse Arnholm

Slussvev och kammare från norr

Slusskammaren från söder

Södra slussporten och landsvägsbron

Slussvev och kammare från norr

Slusskammaren från söder

Södra slussporten och landsvägsbron


© Bilderna tagna 2002 av Bosse Arnholm

Vy mot norr från slussen

Slussen sedd från norr

Vy mot norr från slussen

Slussen sedd från norr


© Bilderna tagna 2002 av Bosse Arnholm

En bild på slussen som ligger väster om strömmen.

En radialturbin som dom såg ut när dom kom ut på marknaden i slutet av 1800-talet. Många vattenhjul ersattes av sådana när elen gjorde sitt intåg.

Den stensatta kanal öster om strömmen som ledde fram till hyttan och blästrarna.

En bild på slussen som ligger väster om strömmen.

En radialturbin som dom såg ut när dom kom ut på marknaden i slutet av 1800-talet. Många vattenhjul ersattes av sådana när elen gjorde sitt intåg.

Den stensatta kanal öster om strömmen som ledde fram till hyttan och blästrarna.

© Bilderna tagna 2008 av Ingemar Jönsson

Sidokanal sedd mot norr

Sidokanalen söder om bron

Sidokanalens utlopp i Lonnen

Sidokanal sedd mot norr

Sidokanalens utlopp i Lonnen

Sidokanalen söder om bron


© Bilderna tagna 2002 av Bosse Arnholm

Den gamla sågen, anlagd på 1700-talet är uppförd i sinnnersten

Handelsboden sedd från västsidan av forsen

Kvarnen från 1700-talet sedd från bron över forsen

Den gamla sågen, anlagd på 1700-talet, är uppförd i sinnnersten, det vill säga slaggsten från hyttorna.

Handelsboden sedd från västsidan av forsen

Kvarnen från 1700-talet sedd från bron över forsen


© Bilderna tagna 2002 av Bosse Arnholm


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19