Bergskanalen

Denna kanal genom centrala Laxå byggdes 1881 av Laxå Bruks AB för att förse en sulfitmassefabrik med kraft. Den kallades från början Fabrikskanalen.
Kanalen är cirka 1220 meter lång och är delvis sprängd genom berg. Dess kapacitet är mellan 2 och 3 kubikmeter per sekund.
Under 2002 renoverades en damm i kanalen och togs i bruk som badplats, Midsommarbadet.

Sulfitmassefabriken lades ner 19....

Stämningsfullt motiv från kanalen.
Gammalt vykort med motiv från Bergskanalen.

 

Läs om Ålands kanal som även den byggdes i Laxåtrakten av Laxå Bruks AB.


Källor: Nordisk familjebok, Uggleupplagan hos Projekt Runeberg, Lantmäteriets kartsök. Carl James på TivedsEnergi AB 2008.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19