Ålands kanal

Denna kanal har grävts från Svartån till Laxån för att få fram mer vatten och därmed kraft till bruk och verkstäder i Laxå. Det var Laxå Bruks AB som beställde arbetet till förmån för Laxå valsverk och Oxhults sågverk. Arbetena utfördes av från England inhyrda ryska krigsfångar under åren 1864 till 1866.
Kanalen grävdes alltså från Svartån till Laxån vilket betydde att vatten från Bodarnesjösystemet kunde användas. Kanalen är 3 283 meter lång och vattenföringen cirka 5 kubikmeter per sekund.
Idag är det TivedsEnergi AB som driver två kraftverk utmed kanalen och därmed också är regleringsansvarig för kanalen. I Laxå fanns förr nio kraftstationer varav sju fortfarande är i drift, men det är bara två av dessa som drar nytta av vattnet från Ålands kanal.

Stämningsfullt motiv från kanalen.
Stämningsfullt motiv från kanalen på gammalt vykort.
Stugan till höger på bilden numera helt utriven.

PS. De ryska krigsfångarna togs av engelsmännen under Krimkriget. Det gjordes när man intog Bomarsunds fästning på Åland som då hörde till Ryssland. Engelsmännen ville på något sätt bli av med sina krigsfångar och skeppade över många av dem till Stockholm varifrån de hyrdes ut till större anläggningsarbeten.
Kanhända har kanalen fått sitt namn just av att merparten av arbetena utfördes av dessa krigsfångar från Åland!

Läs om Bergskanalen som även den byggdes i Laxåtrakten av Laxå Bruks AB.


Källor: Nordisk familjebok, Uggleupplagan hos Projekt Runeberg, Lantmäteriets kartsök. Carl James på TivedsEnergi AB 2008.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19