Ammerännan

Mellan Falsterboviken i söder och Höllviken i norr rinner Ammerännan över Skanös Ljung.
Idag är denna ränna närmast ett dike, men förr var det en viktig farled för fartyg som kunde dras härigenom och därmed undgå de farliga vattnen utanför Skanör och Falsterbo.
Det är inte klart om detta är resterna av en helt naturlig farled eller om man vid olika tillfällen fördjupat eller breddat farleden. Klart är att rännan hade en mycket stor betydelse för medeltidens sjötransporter i området, och att alltså den tidens handelsfartyg kunde komma igenom. Man kan utgå ifrån att fartygen drogs igen.
På danska ön Amager finns för övrigt en ränna med "samma" namn, på danska alltså Ammerenden, vilket betyder ungefärligen "dragrännan".
Över Ammerännan har funnits åtminstone en bro. Rester av en finns vid Lv4:s skjutplats nära rännans sydliga utlopp.

Bilder från norra delen

Ammerännan sedd söderut från den gamla banvallen

Ammerännan sedd norrut från den gamla banvallen

Ammerännan sedd norrut från den gamla banvallen

Ammerännan sedd söderut från den gamla banvallen

Ammerännan sedd norrut från den gamla banvallen

Ammerännan sedd norrut från den gamla banvallen

© Bilderna tagna 2009 av Bosse Arnholm

Bilder från södra delen

Rännans utlopp i Kämpngebukten sedd från bron.

Vy norrut från södra sidan av bron/vägtrumman.

Vy norrut från bron/vägtrumman.

Vy mot öster

Vy norrut. Bilden tagen från söder om bron/vägtrumman som skymtas ett stycke norrut.

Rännans utlopp i Kämpngebukten sedd från bron.

Vy norrut från södra sidan av bron/vägtrumman.

Vy norrut från bron/vägtrumman.

Vy söderut från bron/vägtrumman.

Vy norrut. Bilden tagen från söder om bron/vägtrumman som skymtas ett stycke norrut.

© Bilderna tagna 2009 av Bosse Arnholm


Läs också om Falsterbokanalen.


Källor: Wickipedia, Vellinge kommuns hemsida och Axel Nelsons hemsida
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19