Mali

Malibyakanalen

NigerflodenKällor: Ett flertal internetsidor och encyklopedier.
Sänd gärna kommentarer och tips till: Bosse Arnholm

Tryck här för att komma tillbaka till sidan om Afrikas floder och kanaler.
Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 


Denna sida ändrades senast 13-01-02