Niger och
bifloden Benue

Niger

Niger är med sina 4 167 kilometer Afrikas tredje längsta flod. Den har dessutom ett något märkligt lopp. Källan finns nära staden Tembakounda nära gränsen mot Sierra Leone. Därifrån rinner floden i nordostlig riktning djupt in i Mali, där den gör en 90-graderssväng ner mot sydost där den först flyter genom staten Niger, vidare till Nigeria där den i staden Lokoja tar emot sin största biflod Benue och därifrån i rakt sydligt riktning mot Atlanten där den mynnar i ett stort delta.
I floden finns flera dammar. I Mali tre stycken. Den första, Selingue, ger både vattenkraft och vatten för bevattning, de två följande vid Markala och Segou ger vatten till bevattning.. I Nigeria finns två dammar, Kainji och Jebba som ger elkraft.

Niger är ju en förhållandevis mycket stor flod och här har givetvis förekommit båttransporter sedan urminnes tider. Men det har varit svårt att i modern tid att driva kommersiell sjöfart på floden. Dels med tanke på varierande vattenstånd och dels på allt det slam som Niger drar med sig och lämnar på en rad olika ställen, inte minst i deltat.
2009 beslutade regeringen i Nigeria att satsa stort på att muddra floden mellan staden Warri i deltat upp till byn Baro uppströms staden Lokoja. Med denna muddring hoppas man göra Niger farbar året runt oberoende av vattenståndet. Rensningen skulle enligt planen klaras av på ett år, men jag har inte lyckats utröna om den är färdig ännu.

Nigers deltan
Nigers delta vid utloppet i Atlanten är i sig imponerande, omfattande 35 000 kvadratkilometer och därmed Afrikas största delta.

Men frågan är om inte Nigers inlandsdelta imponerar mer. Det är visserligen "bara" 6 000 kvadratkilometer stort, men historiskt oerhört naturskönt och med många unika växter och oerhört rikt på vilda djur. Dessutom gästas det årligen av hundratusentals fåglar av många olika slag. Här lever sedan århundraden människor som odlar små lotter på ett naturligt vis.
Det är i detta inlandsdelta som den omdiskuterade Malibyakanalen grävts. Jag har inte kunnat finna säkra fakta om var exakt den byggts.

Benue

Benue är 1 340 kilometer lång och är floden Nigers längsta tillflöde. Den har sin källa på Adamawaplatån i norra Kamero och mynnar i floden Niger i staden Lokoja i Nigeria.
Under sina första 240 kilometer rinner Benue snabbt utför genom många fall och strömmar. Därefter planar flodens lopp ut. Sedan floden Mayo-Kebbi anslutit från höger är Benue farbar för fartyg med djupgående på 75 centimeter hela året. Även större fartyg med större djupgående kan segla på floden under tider med högt vattenstånd.
Här förekommer alltså en ganska livlig sjöfart året runt. Det stora problemet är en sandreven tvärs floden strax innan den mynnar ut i Niger. Vid lågvatten är då vattendjupet just där bara 60 centimeter vilket tvingar många fartyg att vänta, ibland långa tider, på högre vatten.

Läs mer om Malibyakanalen
Tryck här för att komma tillbaka till sidan om Afrikas kanaler och floder .


Källor: Ett flertal internetsidor och encyklopedier.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-01-02