Vressels eller Björkaåns kanal

Kort historia:
Under 1880-talet skapades ett omfattande system av kanaler för bevattning av de torra och magra sandjordarna mellan Björka, Vessel och Vombsjön. Vattnet fördes i en kanal från Bjärkeån uppe vid Omma och översilades ut över markena.
På så vis fick de magra sandjordarna inte bara vatten utan också god näring som åvattnet förde med sig.
Detta bevattningssystem fungerade fram till mitten av 1940-talet och har sedan legat i träda.
Hösten 2014 inleddes ett vattenreningsprojekt som innebar att delvis återställa den gamla kanalen och leda vatten till några nya dammar. Detta var ett projekt för att rena vatten och blev klart under 2015.
Trots att de gamla kanalerna legat torra under många år finns de fortfarande kvar i gott skick.

Många av de gamla kanalerna är nu igenväxta, men visst kan man förstå att här har varit en kanal.

En gammal bro överden gamla kanalen klarar av nutidens tunga grävskopor.

En del av de nya kanalerna. Här finns en soffa för den som vill njuta under ljumma sommarkvällar.

I en del av de gamla kanalerna finns ännu ibland en del vatten.

Arbete vid den gamla akvedukten över Björkaån i Omma i september 2014.

Renoverad bevattningskanal vid Omma i oktober 2014.

På vissa sträckor tätas de nya kanalerna för att inte läcka ut vatten till vattenbrunnar eller liknande.

Ny kanal i förgrunden med nyanlagda dammar i bakgrunden.

© Alla bilderna publiceras här med tillstånd från sven.hagg@vressel.se


Klicka på bilderna för att se dem större.


Källor: www.vressel.se/album/byn1/kanal.html
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

Denna sida ändrades senast 15-12-28