Sluss i Viskan

Sluss vid Viskans utlopp i Kattegatt.


Bilder från Viskans södra utlopp i Kattegatt.

Slussen sedd västerifrån

Slussen sedd söderifrån

Närbild på slussen västerifrån

Nedre slussluckan med Väröbruk i bakgrunden

Slussen och södra dämmet sett västerifrån

Slussen sedd söderifrån

Närbild på slussen västerifrån

Nedre slussluckan med Väröbruk i bakgrunden

Slussen sedd från öster

Slussen sedd från öster

Trollsk stämning

Dämmet och slussen sedda från södra utloppets norra strand

Slussen sedd från öster

Slussen sedd från öster

Dämmet och slussen sedda från södra utloppets norra strand

Trollsk stämning


© Bilderna tagna 2002 av Bosse Arnholm

 

Bilder från Viskans norra utlopp i Kattegatt.

Norra utloppet öster om landsvägsbron

Dämmet sett västerifrån

Dämmet sett från nya järnvägsbron

Norra utloppet öster om landsvägsbron

Dämmet sett västerifrån

Dämmet sett från nya järnvägsbron


© Bilderna tagna 2002 av Bosse Arnholm

Kort historia:
I historisk tid har förekommit viss sjöfart uppför Viskan, men knappast inte längre än till Åsbro vid Derome sju kilometer uppströms där den första forsen finns. En hel del fiskare har dock använt Viskan som bas och tagit sig ut genom det ganska svårnavigerade deltat till fångstplatserna, och det var dessa fiskarfärder som gjorde att Södra Skogsägarna var tvungna att anlägga en sluss vid mynningen då företaget byggde Väröbruk på deltats norra sida.
Bruket skulle ta sitt vatten från Viskan och för att inte få in saltvatten i processerna måste man bygga dämme vid Viskans mynning för att hindra saltvattnet att tränga upp i ån vid hårda vindar och högvatten. För att fiskarna skulle kunna ta sig igenom detta dämme anlades alltså en sluss.
Denna sluss fick en bredd av 3,5 meter och en längd på 12 meter och båtar på drygt 7 meter kan slussa. Nivåskillnaden är mellan 10 och 20 centimeter vid medelvatten. Båtfararna får själva manövrera slussningen. Den som slussar uppströms kommer direkt till en ny bro för västkustbanan med en seglingsfri höjd av cirka två meter, vilket är något lägre än den gamla järnvägsbron bara ett litet stycke uppströms.
Dämmet och slussen byggdes under åren 1970 till 1971 och de första åren användes slussen ett 20-tal gånger per dag. Numera används slussen betydligt mindre.


Källor: Jan Kjellkvist på Södra Cell Värö, samtal 2002 och Yngve Rollof, Sveriges Inre Vattenvägar del 1, 1977.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19