Kanal mellan Vielången och Tuesjön

Kort historia:
1873 köpte Gustav Gråberg Harasjömåla gård. Gråberg han hade tidigare ägt Olofströms bruk och ett sågverk i Holje.
För att kunna flotta timmer ner till sågverket lät han gräva en kanal från Vielången till Tuesjön.
Under 1970-talet planterades ädelfisk in i sjöarna och i samband med det rensades kanalen.

 


Källor: Yngve Rollofs bok Sveriges Inre Vattenvägar, del 1 1977.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19