Vällankanalen

Vällansjöarna är naturliga sjöar, men har under århundradenas lopp dämts upp för att bli större som vattenmagasin åt Falu gruva., där vattenkraft användes för allehanda ändamål. Detta med start på 1600-talet. Dessförinnan tog gruvan det mesta av sitt vatten från andra sjöar och dammar i närheten.
Åren 1736 till 1748 grävdes Krondiket från Stora Vällan till gruvan och blev då gruvans huvudsakliga vattenförsörjning. Numera går vattnet i stället till Faluns fjärrvärmeverk och till Rödfärgsverket.

Även om Vällansjöarna alltid varit fiskrika och haft en hel del båttrafik, mest för fiske, har kanalerna inte använts för båttrafik. Här finns bland annat dämmen som hindrar.


Mellan Lilla och Stora Vällan

Mellan Lilla och Stora Vällan

Mellan Lilla och Stora Vällan

Mellan Lilla och Stora Vällan

Bilden tagen från mitten av kanalen mot Stora Vällan

Bilden tagen från mitten av kanalen mot Lilla Vällan

Bilden tagen från utloppet i Stora Vällan uppströms

© Bilderna tagna av Leif Johansen 2002

Mellan Stora Vällan och gruvan

Krondiket

Krondiket

Krondiket

Kanalen från Stora Vällan mot gruvan

Närmare gruvan

Krondiket

© Bilderna tagna av Leif Johansen 2002Källor:Sven Olsson vid Gruvmuséet, samtal 2002, artikel i DalaDemokraten 2002.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19