Vägeröds ränna

Ränna från Gullmarn till Ellösefjorden mellan Skaftön i väster och Bokenäset, Bassholmen, Flatön och Malön i öster.
Namnet Vägeröds ränna gäller egentligen enbart sträckan mellan Skaftö och Bassholmen.
Mellan Skaftö och Bokenäset på fastlandet är namnet Getevikssundet och mellan Skaftö och Flatön är namnet Snäckedjupet.

Kort historia:
Denna ränna som man kan ta om man vill undvika den hårda sjön utanför Islandsberg, är drygt 2 kilometer lång och håller idag ett minsta djup på 4,2 meter.
Den muddrades under åren 1899 till 1901 till ett djup av 3,5 meter.

Infarten från Gullmarn

Skaftöbron sedd från norr

Rännan mellan Skaftön och Hällsholmen/Bassholmen

Infarten från Gullmarn

Skaftöbron sedd från norr

Rännan mellan Skaftön och Hällsholmen/Bassholmen

Västra inloppet till Bassholmens norra ränna

Vi har lämnat det smalamellan Skaftön och Bassholmen

Rännan sedd från söder

Västra inloppet till Bassholmens norra ränna

Vi har lämnat det smalamellan Skaftön och Bassholmen

Rännan sedd från söder

Rännan mellan Björkholmen och Skaftölandet

Mellan Trankokeriet och Flatön

Västra inloppet till rännan mellan Flatön och Malön

Rännan mellan Björkholmen och Skaftölandet

Mellan Trankoket och Flatön

Västra inloppet till rännan mellan Flatön och Malön

© Bilderna tagna 2001 av Bosse Arnholm


Källor: Yngve Rollofs Sveriges Inre Vatternvägar, del 3 1979, Hartelius/Rydholm, Tistlarna till Strömstad, 1982, samt sjökort och egna iakttagelser på plats.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19