Väddö kanal

Skyddad led mellan Väddö och fastlandet i Roslagen.

Ursprungligen ett naturligt vattendrag. Uppgrundningen tycks ha varit menlig för sjöfarten redan under 1500-talets mitt.
Flera upprensningar gjordes under århundradenas lopp. De första redan på Gustav Vasas order under 1500-talet, och detta underhölls sedan ganska väl, men på 1700-talet tycks leden inte varit farbar längre.
Under åren 1820 till 1840 grävdes så Väddö Kanal som fick den sträckning vi känner igen idag. Leden öppnades för trafik 1835. 1899 till 1902 rätades, breddades och fördjupades farleden och fick den utformning den har än idag.

Traditionen säger att kanalen grävdes av ryska krigsfångar. Men detta är helt fel, den grävdes av svensk militär.
Redan Gustaf Vasa befallde att en kanal skulle grävas i denna gamla igenslammade traditionella farled, men projektet förverkligades först under åren 1820 till 1832. Bygget kostade då 638 434 kronor vilket staten betalade. Kanalen fick då ett djup av 2,4 meter och en farledsbredd av 6,0 meter. Under åren 1898 till 1904 förbättrades kanalen och fick djupet 3,1 meter och farledsbredden 10, meter.
Det officiella djupet har under senaste åren sänkts till 2,0 meter.
På Älmstas museum finns kanalens hela historia väl dokumenterad. Detta museum är öppet dagligen under sommaren.

Kanalen används idag främst av nöjesbåtar. Cirka 20 000 passerar kanalen varje år.

Sommartät trafik

Sommartät trafik

Höststämning

Sommartät trafik

Sommartät trafik

Höststämning

Vinterstämning

Vinterstämning

Vinterstämning

Vinterstämning

© Bilderna tagna av Birgitta Åsbrink

Väddöidyll

Väddöidyll

Väddöidyll

Väddöidyll

Väddöidyll

Väddöidyll

© Bilderna tagna 2001 av Margareta Paréus

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Max fart

15 km

0 m

0

? m

? m

2,0 m

16 m

5 knop


Gammalt vykort med pråmar på kanalen
Gammalt vykort med pråmar på kanalen
Gammalt vykort utan båtar
Gammalt vykort utan båtar
Djupgående nu 2,0 meter, men tidigare 3,1 meter.
Tre broar, den lägsta medger fri höjd på 17 meter.
Total längd 15 kilometer, varav grävd kanal cirka 7 kilometer.

Se även Wilhelm Thams Beskrifning öfver Stockholms län år 1850, förmedlad av Projekt Runeberg.


Källor: Vänlig man på Norrtälje Turistbyrå 1999, Nordisk Familjebok 1907, Väddö Turistråds hemsida och Åsbrink och Dotters hemsida
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19