Uvåns vattenleder

Slussarna vid Lövnäs, Starrkärr och Sikforsen. Uvåns vattensystem användes flitigt för sjötransporter och dessa underlättades avsevärt av dessa tre slussar.
Lederna här användes för transporter mellan de många järnbruken, men när bruken efter hand lades ner så försvann även båttrafiken. De båtar som användes var så kallade trälbåtar. Det var flatbottnade båtar som roddes över sjöarna och drogs av besättningarna genom åarna.
Den sista transporten mellan Starrkärr och Gustavsfors genomfördes 1914. Det var en trälbåt med tegel till kraftverksbygget i Gustavsfors som rammade slussen i Sikforsen så kraftigt att det bedömdes alltför dyrt att reparera skadorna. Denna olycka betydde slutet för vattentransporterna i området.

Från Rådasjöns södra ände har sundet till Lidsjön muddrats. Det kallas Nore kanal.

Kort historia:

Lövnässlussen ligger i Upplundsälven nära Gustav Adolfs kyrka. Slussen som byggdes 1876 är 27 meter lång mellan slussportarna och 6 meter bred. Lyfthöjden var från början 0,5 meter, men genom uppdämning har sjön Deglunden senare höjts till Upplundens vattennivå. Slussen byggdes i en kanal förbi forsen.
1866 började man muddra Bergtrollälvens utlopp i Upplunden. Den kanal som blev resultatet slutade vid en nybyggd stenlagd lastageplats. Den muddrade sträckan kallades Upplunds kanal och den var klar 1868.

Bilder från Lövnässlussen:
Alla bilderna tagna av Svante Sundh

Starrkärrsslussen låg i Uvån ett stycke uppströms Geijersholm. Den byggdes 1863 och fylldes igen 1961. Slussen var 27,5 meter mellan slussportarna, 5 meter bred och hade en lyfthöjd på 1,4 meter. Slussen byggdes i en kanal förbi forsen.

Denna bild på Starrkärrs igenlagda sluss
har ställts till förfogande av Bengt Stjernlöf
som skrivit boken Transporter på Klarälven.

Slussen vid Sikforsen byggdes 1866 och raserades 1914. Den var 26,5 meter lång, 5 meter bred och hade en lyfthöjd på 1,5 meter. Slussen byggdes i en kanal förbi forsen.

Nore kanal 1842 beslutade Uddeholmsbolaget att muddra sundet mellan Rådasjön och Lisjön till 1,2 meters djup efter ett förslag fråm C.A. Olivecrona. Omkring 1850 rasade massor ner i kanalen som fick muddras på nytt och då fick pålning på sidorna.


Källa: Yngve Rollof, artikel i Tidskrift i Sjöväsendet, 1962. Sveriges Bebyggelse. Landsbygden - Värmlands län 2
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 16-09-09