Tynderö kanal

Kanaliserat sund mellan fastlandet och de forna öarna Åkerön och Åstön strax öster om Sundsvall och Alnön.

Kort historia:
Sundet mellan fastlandet och Åstön har sedan urminnes tider använts som en genväg för kustsjöfarten mellan Sundsvall/Njurunda och Härnösand. Från 1600-talet förekom regelbunden båttrafik mellan Njurunda och Härnösand.
Detta sund har även haft stor militär betydelse. Både för transport av svenska soldater och förnödenheter, men också för den anfallande ryska flottan. Den tog genvägen genom Tynderö sund när den 1721 ödelagt Sundsvall.
Landhöjningen gjorde dock sundet allt grundare och 1889 beviljade Kungl. Majt. anslag för en upprensning som var helt färdig 1893. Den totala kostnaden för denna upprustning blev 40 350 kronor. Även under åren 1897 till 1898 muddrades kanalen och när detta arbete var klart invigde konungen den färdiga farleden som då fått 12 fots djup.
Vid sekelskiftet 1900 trafikeras kanalen regelbundet av flera ångbåtar som fraktade sommargäster.
En bro byggdes över kanalens norra inlopp vid slutet av 1930-talet. Denna bro stod på sex bockar och partiet mellan de mittersta bockarna kunde plockas bort när båtar skulle passera. 1948 byggdes en annan bro vars mittparti kunde höjas sex meter och då ge en fri genomseglingshöjd av totalt åtta meter.

Tynderö kanal används än idag flitigt, men mest av fritidsbåtar.

© Alla bilderna tagna 2001 av Anders Arnholm


Källor: Yngve Rollofs Sveriges Inre Vattenvägar, del 2 1978.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19