Tyfors kanal

I Tyfors finns två kanaler, båda byggda för att tillgodose den under 1800-talet växande och förändrade industrin med kraft.
Först, 1861, byggde man den så kallade Sågdammen och en kanal parallellt med Liälven. Denna kanal lämnade kraft till en såg och en kvarn.
1889 beslutade Tyforsbolaget att utöka skogsverksamheten i Tyfors med ett träsliperi som anlades i den gamla smältarsmedjan.
Hit byggdes 1890 en hästbana till Neva av begagnad räls för att lättare ordna transporterna av de färdiga träprodukterna.
Kraften till träsliperiet fick man via en vattentub från Räckardammen, och för att vattnet skulle räcka till grävde man en kanal från Röälven till Räckardammen.Källa: E. Sundström och H. Erikssom - Smalspår och sjöfart i Bergslagen.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19