Trollrikskanalen

Flottningskanal mellan Gavleån och Testeboåns vattenområden.
Längd cirka 900 meter.

Kort historia:
Kanalen grävdes troligen 1872 för flottning mellan sjöarna Öjaren och Lundbosjön. Flottning skedde också under de första tio åren, ömsom i ena riktningen, ömsom i den andra.
Efter cirka tio år tycks flottningen ha öpphört, men återupptogs 1926 och pågick fram till 1931 då den veterligt sista flottningen genomfördes.
Sedan fick kanalen helt växt igen men har under senare år rustats upp och är nu farbar med havskajak. Dock krävs ett lyft vid Lundbosjön.


Källor: Källa: Yngve Rollof, artikel i Tidskrift i Sjöväsendet 1961. Tack till Mac Nyberg i Gävle, 2003.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19