Tranemo eller Båraryd kanal

Denna kanal mellan Store-Malen och Mörke-Malen byggdes 1934 av Svenska Gummifabriks AB för att öka vattentillgången till deras kraftstation vid Vikafors. Samtidigt byggde man om vattenmagasinet och en trätub från dammen till kraftstationen.
Denna fördämning gav upphov till en vik, som Åke Fridén i sina bildtexter kallar Dämsjön. Genom hela denna vik finns en upprensad fåra, eller kanal om man så vill, som underlättar vattenflödet fram till tuben.
Entreprenör för kanalen var Axel Magnusson i Gislaved.
Trots att syftet med kanalen hela tiden varit att öka vattenflödet så har den också varit farbar för mindre båtar. Än idag är det möjligt att passera kanalen med motorbåt.

Upprinnelsen till denna kanal är gummiindustrin i Gislaved. Nils V. Larsson hade uppfunnit en ny metod att vulkanisera däck och för att exploatera denna uppfinning startade han Gummifabriken Norden. Han ville köpa elkraft från konkurrenten Gislaveds Gummifabrik som ägde områdets enda kraftstation, men fick nej, då man såg honom som en allvarlig konkurrent.
I stället byggde Larsson en kraftstation vid Vikafors och dämde upp sjön Mörke-Malen för att säkra vattenflödet. Mörke-Malen var vid denna tid förbunden med Store-Malen med en liten å.


Bron och inloppet från Mörke-Malen

Från Dämsjön mot Mörke-Malen

Gångbron sedd från land

I Dämsjön

Bron och inloppet från Mörke-Malen

Från Dämsjön mot Mörke-Malen

Gångbron sedd från land

I Dämsjön


© Bilderna tagna 2006 av Åke Fridén

Inloppet från Mörke-Malen

Inloppet från Mörke-Malen med bron

Inloppet från Store-Malen

Inloppet i Dämsjön

Inloppet från Mörke-Malen

Inloppet från Mörke-Malen med bron

Inloppet från Store-Malen

Inloppet i Dämsjön


© Bilderna tagna 2006 av Åke Fridén

Just passerat bron och kanalen viker av mot vänster

Kanalen sedd från bron mot Mörke-Malen

Mitt i så vidgas kanalen

Plint för vattennivåmätning

Just passerat bron och kanalen viker av mot vänster

Kanalen sedd från bron mot Mörke-Malen

Mitt i så vidgas kanalen

Plint för vattennivåmätning


© Bilderna tagna 2006 av Åke Fridén

Sista biten före Store-Malen

Stolpar som tyder på farledsmarkering

Strandbrinkarna består mest av sten

Under bron och en nivåplint

Sista biten före Store-Malen

Stolpar som tyder på farledsmarkering

Strandbrinkarna består mest av sten

Under bron och en nivåplint


© Bilderna tagna 2006 av Åke Fridén

Ute i Store-Malen

Vi lyckades läsa årtalet 1935 på denna nivåplint

Ute i Store-Malen

Vi lyckades läsa årtalet 1935 på denna nivåplint


© Bilderna tagna 2006 av Åke Fridén


Källor: Åke Fridén, Tomas Themar och Arne Nordling förmedlat av Tomas Themar.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19