Törnbyviken

En rest av en gammal vikingaled leder genom vass in till Törnbyviken och Båtklubben Färingarnas klubbhamn på Färingsö i Mälaren.
1967 bildades Båtklubben Färingarna med syftet att försöka få till en båthamn vid Stenhamra på Färingö i Mälaren. Den nybildade föreningen kunde tillsammans med Ekerö kommun enas om att Törnboviken var en lämplig plats för den önskade hamnen.
Man började med att muddra och bredda den smala kanalen mellan Törnboviken och Långtarmen till ett djup på 2,3 meter och 8 meters bredd. Kanalen är 450 meter lång.
I februari 1970 togs beslut om en första etapp för den nya hamnen och redan i maj samma år fanns flytbryggor och bojar för 85 båtar på plats. Sedan dess har hamn- och landanläggningar ständigt byggts ut. Sommaren 2009 fanns 220 båtplatser i hamnen.

Kanalen in till hamnen har muddrats flera gånger, senast för cirka 25 år sedan, men nu börjar det bli dags igen.
Inte minst på grund av att bävrarna varje vinter fäller träd där leden är som smalast, och en del av dessa träd har lagt sig på botten av leden. Varje vår måste alltså kanalen rensas från nyfällda träd!.

Inloppet från Långtarmen

Inloppet från Långtarmen

Inne i kanalen

Inloppet från Långtarmen

Inloppet från Långtarmen

Inne i kanalen

Inne i kanalen

Vassrännan inne i Törnbyviken

Vassrännan kantas både av gula näckrosor och vackra gula irisar

Inne i kanalen

Vassrännan inne i Törnbyviken

Vassrännan kantas både av gula näckrosor och vackra gula irisar

© Bilderna har tagits av Ingrid och Bosse Arnholm, 2004.

Bäverboet bland träden

Spår av bäver

Vy från bron mot Hammardammen

Bäverboet bland träden

Spår av bäver

Inne i kanalen

© Bilderna har tagits av Ingrid och Bosse Arnholm, 2004.

 


Källor: Samtal på bryggan 2004 med medlemmar i båtklubben. Tidningen Båtliv nummer 4 2009.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till Ekerö-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19