Tomtsjö kanal

Kanal mellan Rottnen och Tomtsjön.

Kort historia:
På sjön Rottnen förekom under senare delen av 1800-talet en ganska omfattande ångbåtstrafik. Man ville bygga väg från Linnaryd fram till sjön och där anlägga en brygga. Men stränderna i Rottnens södra del är branta och otillgängliga, varför det var billigare att gräva en kanal till den lilla Tomtsjön och dra landsvägen till dess sydspets i stället.
Kanalen grävdes 1880 och är knappt 100 meter lång, cirka fem meter bred och något över en meter djup. Kanalen har stenfordrade kanter.
Tomtsjön är bara 900 meter lång och låg före kanalens tillkomst cirka en meter högre än Rottnen.
År 1900 upphörde den regelbundna trafiken på kanalen, men pråmning och flottning fortsatte fram till 1918.
1908 fördjupades kanalen efter ett utslag från vattenrättsdomstolen.

Kanalen är farbar än idag, även om bron kraftigt begränsar den segelfria höjden.


Från bron. Kanalen söderut.

Från bron. Kanalen norrut.

Bron sedd från södra kanalmynningen.

Rottnen sedd från kanalmynningen.

Från bron. Kanalen söderut.

Från bron. Kanalen norrut.

Bron sedd från södra kanalmynningen.

Rottnen sedd från kanalmynningen.

Vattenlek vid kanalkanten.

Halva kanalen i en vy söderöver mot Tomtsjön.

Bron sedd från nordväst.

Bron i förgrunden med Tomtsjön i bakgrunden.

Vattenlek vid kanalkanten.

Halva kanalen i en vy söderöver mot Tomtsjön.

Bron sedd från nordväst.

Bron i förgrunden med Tomtsjön i bakgrunden.

Hamnen sedd från nordväst.

Utsikt över Tomtsjön från hamnen i söder.

Östra sidan av hamnen är stenskodd.

Hamnen sedd från nordväst.

Utsikt över Tomtsjön från hamnen i söder.

Östra sidan av hamnen är stenskodd.

© Bilderna tagna 2002 av Bosse Arnholm


Källor: Yngve Rollofs bok Sveriges Inre Vattenvägar, del 1 1977.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19