Toftösund

Ränna mellan Toftö och Tjörn.

Kort historia:
Farleden rensades till ett bottendjup av 3,5 meter och en bottenbredd av 15 meter under åren 1888 till 1892 och 1899 till 1901. Ytterligare förbättringar av farleden gjordes 1935 till 1937.

På väg in i rännan söderifrån.Källor: Egna iaktagelser och Yngve Rollofs Sveriges Inre Vattenvägar del 3 från år 1979.

Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19