Tofta eller Sandsbro kanal

Denna kanal mellan Helgasjön och Toftasjön vid Sandsbro grävdes ganska snart efter Räppe kanal blivit klar. Alltså under början av 1870-talet. Det skedde genom att den naturliga förbindelsen mellan de två sjöarna rensades, fördjipades och breddades.
Kanalen fick ett djup av en dryg meter och en bredd av 8,9 meter.
Det kostade 50 950 kronor att bygga kanalen och man fick statsanslag på 33 300 kronor för ändamålet.

Det röda strecket längst till vänster på kartan visar Räppe kanal.Källor: Yngve Rollofs bok Sveriges Inre Vattenvägar, del 1, 1977.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19