Kalvesund eller Rönnängskanalen

Ränna mellan Tjörn och Tjörnekalv.

Kort historia:
Under åren 1899 till 1901 rensades sundet mellan Tjörnekalv och Tjörn till ett djup av 3,6 meter. Under 1930-talet gjordes ytterligare en upprensning och även en del sprängningar för att förbättra farleden.
Under vintern mallan 2007 och 2008 rustades kanalen upp så att den sprängsten som tidigare låg på Tjörnsidan nu är borta. Detta har gjort att rännan idag är nästa dubbelt så bred som förut. Samtidigt byggdes ett trädäck utefter Tjörnlandet tänkt att användas som promenadstråk.
Tyvärr togs endast ditlagd sten bort så att när allt fylle avlägsnats hittades den sten/bergsklack som troligen varit orsaken till att sundet utfyllts från början. Det fanns inga pengar kvar till att spränga bort denna så den ligger kvar. Just på detta ställe är alltså rännan fortfarande lika smal som förut.
Stenen utmärks idag av två babordsmärken.

På väg in i rännan söderifrån.

På väg ut ur rännan norrut.

Bild från 2008

Bild från 2009

På väg in i rännan söderifrån.
Bild: Bosse Arnholm

På väg ut ur rännan norrut.
Bild: Bosse Arnholm

Bilden visar färjan "Hakefjord" på väg in i sundet. Där kan man se de två nya prickarna som alltså skall passeras på deras västra sida. Bilden är tagen uppifrån "Lyckta" på Dyrön. Det är Klädesholmen som ses i bakgrunden.
Bild: Ulf Palm 2008.

På väg söderut strax innan man kommer in i den grävda delen och visar egentligen mer Rönnängs hamn än kanalen.
Bild: Ulf Palm 2009.Källor: Egna iaktagelser och Yngve Rollofs Sveriges Inre Vattenvägar del 3 från år 1979, samt Ulf Palm via mail våren 2009.

Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19