Slussen i Falun

Slussen i Falun byggdes 1852-56, men hade några äldre föregångare. 1685 togs frågan upp första gången på initiativ av landshövding de Laval. 1796 omtalas ett "Bohlwerck", någon typ av skibord i Norsån mellan Tisken och Runn och 1807 finns noteringar om utgifter för sluss-contoiret i Bergslagets räkenskaper.
Hur dessa äldre anläggningar sett ut vet man inte.
Slussen från 1850-talet var 45 m lång, 9 m bred och drygt 3 m djup. Nivåskillnaden mellan Tisken och Runn var ca 1,20 m. Senare byggdes slussbassängen om till 35 m längd.
Ännu på 1960-talet användes Slussen för större ångbåtar. På 1970-talet användes den enbart för mindre båtar och tämligen sporadiskt. Ny vattendom om slussens stängning träffades 1980 och strax därefter togs slussportarna bort och bassängen fylldes igen.

Dalarnas museum gjorde en dokumentation av slussen i samband med nedläggningen.

Sven Olsson

 

Nu arbetas det för att sjön Tisken, mellan Slussen och Falun, ska muddras och restaureras, så att den blir farbar för båtar igen. Kommunen har gjort en mängd utredningar för detta och en särskild förening "Tiskens vänförening" har bildats. Alla har samma mål - slussen ska restaureras och Tisken bli en båtsjö igen. Det fattas bara pengar - sisådär en 50-60 miljoner för att det ska bli av. Men vi hoppas få uppleva detta!

Det ena portparet

Från slussområdet mot Slusskammaren

Övre slussportparet

Det ena portparet

Slusskammaren

Övre slussportparet


© Bilderna togs. av Anders Winter i juli 1979 några veckor innan slussen togs ur bruk och stängdes

Från bryggan mot slussområdet

Från slussområdet mot bryggan

Från slussområdet mot Tisken och Falun

Från bryggan mot slussområdet

Från slussområdet mot bryggan

Från slussområdet mot Tisken och Falun


© Bilderna tagna 2004 av Leif Kuhlin

Vy mot Tisken

Från slussområdet mot Runn

Pegel som visas vattenståndet

Vy mot Tisken

Från slussområdet mot Runn

Pegel som visas vattenståndet


© Bilderna tagna 2004 av Leif Kuhlin

Rederi AB Runns stuga

Mot slussen

Slusstugan

Rederi AB Runns stuga

Mot slussen

Slusstugan


© Bilderna tagna 2004 av Leif Kuhlin

Slussbruden

Slussbruden

Slussbruden 2

© Bilderna tagna 2008 av Niclas Nordström

Slussbruden förtöjd vid slussen

Slussbruden för töjd vid slussen

Slussbruden II förtöjd vid slussen


År 1989 startade Rederi AB Runn i Falun båttrafik med olika turer på sjön Runn. Sedan 2008 äger Slussbruden Rederi AB i Falun båtarna M/s Slussbruden (byggd 1964) och M/s Slussbruden II (byggd 1967). Rederiet, och många med det, hoppas snart kunna köra båtarna genom slussen och därmed ända in i Faluns centrum.

För att främja restaureringen har en vänföreing bildats, Tiskens Vänförening.Källor: Sven Olsson vid Dalarnas museum i Falun.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19