Tidö Lindö kanal

Kallas även Strömsundskanalen


Ön Tidö Lindö tillhör Tidö Slott som ligger på andra sidan Asköfjärden. Ön har cirka 240 åretruntboende och knappt 90 sommarstugeägare.
Kanalen som gör att Tidö Lindö fortfarande är en ö har uppenbart muddrats flera gånger, senast för några år sedan, sannolikt 2007, av John Pedersen.
Under sommaren 2008 förstärktes den gamla bron med en ny brotrumma som stacks in i den gamla och gjöts fast. Detta arbete bekostades av Tidö Lindö Samfällighetsförening.

Kanalen österut från vägbron.

Kanalen västerut från vägbron.

Vägbron sedd från öster.

Kanalen österut från vägbron.

Kanalen västerut från vägbron.

Vägbron sedd från öster.

Kanalen österut från vägbron. Klockargårdsudden i bakgrunden

Kanalen västerut från bron med Tidö Lindö Marin i bakgrunden

Vy västerut från vägbron

Kanalen österut från vägbron. Klockargårdsudden i bakgrunden

Kanalen västerut från bron med Tidö Lindö Marin i bakgrunden

Vy västerut från vägbron

© Bilderna tagna 2009 av Mats Ågren


Källa: Mats Ågren via mail 2009.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19