Tärneskär sunds kanal

Detta sund har under århundraden haft stor betydelse särskilt för befolkningen på Kalvön. Där bodde ganska mycket folk, bland annat lotsar. Det enklaste och snabbaste sättet för dem var att ta båten genom Tärneskär sund när de skulle in till Havstensund för att handla, sälja sin fisk eller nyttja annan service i samhället.
Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet blev sundet allt grundare och till slut var man tvungen att staka sig igenom och vid lågt vattenstånd var det helt omöjligt att ta sig igenom. På sina ställen var sundet helt torrt vid lågvatten.
Under 1950-talet muddrades en ränna till 2 meters djup genom sundet. Arbetet gjordes uppenbarligen bra då man inte nödgats muddra rännan sedan dess.. Tyvärr muddrades rännan med lodräta sidor och på en del ställen har sidorna delvis rasat ner, vilket minskat djupet. Dock inte så mycket att det hindrar genomfart.
En del minnesgoda ortsbor menar att rännan muddrades 1956 och andra att det gjordes 1958.


På gång västerut i kanalen med samhället Havstensund i bakgrunden. Trossö ses till vänster och Hälsö till höger. © Bilden tagen av Jerker Norlander


Källor:Telefonsamtal med Henning Havsberg på Hälsö, april 2013, samt sjökort och egna iakttagelser på plats.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast