Tappström

Muddrat sund mellan Lovön och Ekerön i Mälaren. Förbinder Långtarmen med Fiskarfjärden.

Enligt senaste sjökort är djupet 3,2 meter, tillåten bredd genom Tappströmsbron är 9,0 meter och fri höjd är 6,o meter. Bron är dock öppningsbar vilket gör att även segelbåtar kan ta sig igenom.

Kort historia:

 

Den östra infarten till kanalen

Lite längre in i kanalen

Inne i kanalen

Förtöjd vid gästbryggan i Ekerö. Tappströmsbron i bakgrunden.

Den östra infarten till kanalen

Lite längre in i kanalen

Inne i kanalen

Förtöjd vid gästbryggan i Ekerö. Tappströmsbron i bakgrunden.

Vy österut från Ekerö

Tappströmsbron sedd från öster

Vy västerut från bron

Tappströmsbron sedd från väster

Vy österut från Ekerö

Tappströmsbron sedd från öster

Vy västerut från bron

Tappströmsbron sedd från väster

© Alla bilderna tagna 2004 av Bosse ArnholmKällor: Sjökort från 2003. Egna iakttagelser på plats år 2004.

Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma till Ekerö-sidan.
Tryck på denna pil för att komma till Stockholms-sidan.
Tryck på denna pil för att komma till kanalstartsidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-01-04