Tämnareleden

11 kilometer lång ångbåtsled i Tämnarån i Uppland mellan Strömsberg och kajen vid Fors gods.

Forsvik

 


Kort historia:
1874, i april, köpte Strömsbergs Bruk i Uppland en begagnad ångslup från Gävle. Strömsbergs Bruk ingick i Strömsbergsverken som omfattade fem vallonbruk. Ägare var familjen Greve Baltzar Julius von Platen, son till Göta Kanal byggaren Baltzar von Platen.
Ångslupen som byggts 1867, var 9.5 meter lång och 2,0 meter bred. Den var försedd med en liggande cylindrisk tubpanna av lokmodell och en encylindrisk högtrycksmaskin med Carlsunds Gänga för omkastning mellan fram och back. Ångslupen med såväl original panna som ångmaskin används fortfarande för passagerarturer i Forsvik. Ångslupens nuvarande namn är FORSVIK.
När järnvägen Uppsala-Gävle nådde den nya Tierps järnvägsstation, hade Strömsbergs bruk gjort ångbåtsleden i Tämnarån farbar genom muddringar och broombyggnader. Stensatta kajer hade anlagts och lyftkranar inköpts. Ångbåtsleden var 11 kilometer mellan Strömsberg och kajen vid Fors gods. Där järnvägen korsar Tämnarån anlades ett stickspår till en kajanläggning för lossning av malmvagnar från Dannemora gruva. Platsen här heter Skämsta.
Ångslupen, vars namn var DAVID, kördes sjövägen från Gävle till hamnen vid Karlholms bruk. Från Söderfors bruk hade man lånat en hästdragen ankarvagn som slupen lastades på. Tämnarån var inte farbar de första 15 kilometrarna till Strömsbergs bruk.
Då slupen kommit till Strömsberg sjösattes hon och fick namnet STRÖMSBERG. Ångslupens arbete var att bogsera pråmar med järnmalm från Skämsta till Strömsberg samt pråmar med göt från Strömsberg till Fors gods.
1885 köptes en ny ångslup, varför den gamla togs upp och drogs åter med den lånade ankarvagnen de 30 kilometrarna till sjön Tämnaren. Nu döptes hon om till TÄMNAREN. Uppgiften blev nu att från stränderna runt sjön bogsera timmer till åmynningen för vidare flottning till sågen i Ullfors som också kommit att tillhöra Strömsbergsbruken.
1930 inköptes en ny varpbåt med tändkulemotor för timmerhanteringen. Då blev ångslupen endast reservbåt.
1948 upphörde timmersläpningen på sjön Tämnaren. Båda båtarna blev då inlagda i sitt båthus.
Åren 1950 till 1953 sänktes sjön Tämnaren med 0,44 meter och båthuset med båtarna hamnade en bra bit från sjön.


Källor: Per Hilding via mail, 2008.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19